OCENÍME VÁŠ MAJETEK

Soudní znalec v oboru Ekonomika - odvětví věci movité, specializace - starožitnosti.

Soudní znalec Mgr. Simona Cimmer

Znalecké posudky podávám jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 18. 4. 1996, Č. J. Spr. 2002/96 pro základní obor ekonomika, odvětví věci movité.


Služby znalce jsou určeny:

  • Soukromým osobám
  • Fyzickým, právnickým a komerčním subjektům
  • Finančním institucím - bankám, pojišťovnám, leasingovým společnostem, fondům apod.
  • Rozpočtovým, příspěvkovým a neziskovým organizacím
  • Státní správě, Policii ČR, advokátním kancelářím a soudům
  • Komorám, asociacím, svazům, spolkům a jiným profesním sdružením